Advies

Connecting Traffic Systems

ADVIES

Het Nederlandse wegennet wordt steeds drukker en complexer. Aan verkeersapparatuur en de onderliggende verbindingen worden steeds meer eisen gesteld. Als wegbeheerder moet u hierop kunnen anticiperen.
U wilt zicht op de actuele verkeersdoorstroming, dynamisch schakelen met verkeersregelapparatuur of de situatie bij een verkeersregelinstallatie (VRI) monitoren.
De communicatietechniek en het netwerk zijn vaak achterhaald of door de verschillende leveranciers niet goed (op elkaar) afgestemd. Hierdoor worden de mogelijkheden van de verkeersapparatuur en het onderliggende netwerk niet optimaal – of zelfs incorrect – benut.
Bij overheden ontbreekt doorgaans specialistische kennis om dit goed te beoordelen en ontstaat vaak afhankelijkheid van dure leveranciers. ConTraSys biedt hierin uitkomst.

Wij geven 100% onafhankelijk advies

Hoe complex het verkeersnetwerk en het vraagstuk ook zijn; ConTraSys komt altijd tot een effectieve oplossing.
Na inventarisatie van al uw systemen en bijbehorende infrastructuren, maken wij een analyse. Op basis daarvan krijgt u een helder advies over de verschillende mogelijkheden met de daarbij behorende vervolgstappen.
ConTraSys is aan geen enkele partij gelieerd; wij geven dus altijd 100% onafhankelijk advies.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij adviseren verschillende Nederlandse overheden met betrekking tot hun verkeersnetwerk. Graag lichten wij toe wat wij voor ú kunnen betekenen!